เติมเงินไม่สำเร็จ

Posted over 2 years by Mongkhonsakun

Post a topic
  • Topic is Locked
Solved
M
Mongkhonsakun

ฉันถูกหักเงินจากซื้อ Cubizone (TH) 200 Cubits Direct Top Up เมื่อวันที่ 30/07/2020 จำนวน 186.93 บาท แต่ระบบยังไม่ได้ทำรายการ

0 Votes


3 Comments

Sorted by
Daryl

Daryl posted over 2 years

Hi Mongkhonsakun , 


We have sent you a reply via Ticket ID: ( 458444 ) via email and further correspondence will done via the ticket email we have replied to you. 


Regards.

0 Votes

M

Mongkhonsakun posted over 2 years

รบกวนตรวจสอบรายการที่ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 30/07/2020 ขณะนี้ยังไม่มีการทำรายการหรือคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

0 Votes

Shanmugan Sathuraman

Shanmugan Sathuraman posted over 2 years Admin

Hi Mongkhonsakun,

Ticket ID: 455226

Thank you for contacting us! ​

Your order is completed and delivered to your account. You may contact Cubizone support to enquire further update if you;re unable to view the transaction.

We truly appreciate your patience and support.
 
Should you have any enquiries or require any further assistance, please do not hesitate to contact us. We're always ready to assist you the best we can.

Thank you.


Regards,
Shanmugan S.
(Customer Experience Specialist)
  

DISCLAIMER: This email and any attachments transmitted with it are intended solely for the addressee(s), and may contain information that is privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, or responsible for delivery of this message to the addressee, please notify the sender immediately by reply email and delete all copies of the transmission. The contents of this email may represent the author/sender's personal opinions, and not necessarily those of OffGamers. As the email may have been intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late, incomplete or contain viruses, no liability is accepted as a result.

0 Votes